Naslov:
Hribarjev zbornik
Uredil:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Življenja in dela VII. Ljubljanski portreti 1
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik osvetljuje življenje in delo ljubljanskega župana, politika, gospodarstvenika in pisatelja Ivana Hribarja, ki je slovensko glavno mesto iz »dolge vasi« preobrazil v moderno urbano središče, prav tako pa je bil eden od voditeljev neoslovanskega gibanja. Posebno pozornost namenja njegovi javni in zasebni biografiji, parlamentarnemu delovanju, stikom s Hrvati, gospodarskim prizadevanjem, dogajanjem v času prve svetovne vojne, svetovnemu nazoru, pogledom na pravopisna vprašanja in literarni ustvarjalnosti. Zbornik tematizira doslej premalo osvetljene vidike Hribarjevega delovanja.

Kazalo vsebine

Predgovor

BIOGRAFIJA

Igor Grdina: Ivan Hribar, »jedini resnični radikalec slovenski«. Poskus gesla v biografskem leksikonu

ŠTUDIJE

Andrej Rahten: Hribar parlamentarec

Stjepan Matković: Ivan Hribar i Hrvati

Žarko Lazarević: Gospodarski vidiki delovanja Ivana Hribarja

Pavlina Bobič: Ivan Hribar med prvo svetovno vojno

Petra Testen: Hribarjev svetovni nazor

Helena Dobrovoljc: Hribarjevi jezikovni nazori in njegova razprava o elkanju

Milena Mileva Blažić: Ivan Hribar in literatura

Osebno kazalo

Zahvale

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-202-3

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 170 strani