Opis

Četrti zvezek zbirke Življenja in dela ne pomeni zgolj prenove same zbirke, ampak želi opozoriti tudi na druge vidike novega pristopa h biografskemu raziskovanju na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Je del širše zasnovanega koncepta vzpostavitve novega Slovenskega biografskega leksikona, ki bo v naslednjih letih po vzoru svojega predhodnika, ki je izhajal v letih 1925–1991, periodično prihajala med bralce. Predvidena je tudi uvedba spletne verzije SBL 2 kot dela Slovenskega biografskega stičišča, ki se bo dopolnjevalo kot »živ dokument« in bo omogočalo tudi izmenjavo mnenj in podatkov z obiskovalci spletnih strani o predstavljenih osebnostih. Kot prva knjižna napoved prenovljenega SBL pa prihaja med bralstvo četrti zvezek zbirke Življenja in dela, ki smo ga poimenovali Nova slovenska biografija.

Zbirka bo izhajala v dveh serijah: poleg Biografskih in bibliografskih študij, kot jih poznamo od leta 2000, bodo med bralce prihajale tudi Kulturnozgodovinske študije, ki jih je pred tremi leti uvedla knjiga ddr. Igorja Grdine Med dolžnostjo pozabe in razkošjem spomina. Srednjeevropske biografske šole poznajo podobne zbirke že nekaj desetletij. Knjiga Nova slovenska biografija je nastala kot rezultat dela raziskovalcev na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU in članov Uredniškega odbora SBL 2. V knjigo so uvrščeni predvsem življenjepisi osebnosti, ki v prvi izdaji SBL iz različnih razlogov nimajo celovitih predstavitev ali pa vanj sploh niso bili uvrščene. Včasih je šlo za razloge povsem biološke narave (v času pisanja članka za SBL so bile še sredi svoje življenjske poti in je njihova biografija nedokončana), v večini primerov pa je bilo zaznati majhen interes zgodovinopisja bodisi zaradi nedostopnosti virov bodisi zaradi odstopanja določene osebnosti od historiografskega mainstreama. V knjigi so tudi življenjepisi nekaterih ključnih osebnosti za nastanek SBL. To velja za ravnatelja Zadružne gospodarske banke Ivana Slokarja, ki je finančno podprl zagon projekta. Prav tako pa sta v knjigi tudi biografiji prvih dveh glavnih urednikov SBL – dr. Izidorja Cankarja in dr. Franca Ksaverja Lukmana.

Kazalo vsebine

BERKS, Mara von

BEZENŠEK, Anton

BREJC, Janko

CANKAR, Izidor

EHRLICH, Lambert

GREGORIČ, Danilo

JENKO, Simon

KOVAČIČ, Franc

LINHART, Anton Tomaž

LUKMAN, Franc Ksaver

PAJK, Pavlina

SCHEMUA, Blasius

SLOKAR, Ivan

VAUHNIK, Vladimi

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-131-6

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 184 strani