Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon

Uredil: Andrej Vovko
Leto: 2000


Po izidu zadnjega, 15. zvezka Slovenskega biografskega leksikona (SBL) in Osebnega kazala celotnega SBL v letu 1991 so njegovi ustvarjalci in zunanji sodelavci izpopolnjevali in posodabljali podatkovno zbirko. Pripravili so Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon, prvo številko serije publikacij Življenja in dela s podnaslovom Biografske in bibliografske študije, ki jih je začel izdajati Inštitut za biografiko in bibliografijo ZRC SAZU. Poskusni zvezek obsega 103 osebna in eno družinsko geslo (56 gesel na A in 47 na B), kjer so zastopane predvsem osebnosti, ki jih v starem SBL še ne najdemo.

Nikakor ne gre za prvi pravi zvezek novega SBL, temveč za poskusne članke, namenjene zbiranju odmevov javnosti in so prvi korak k pravemu novemu SBL. Objavljena gesla so delo 35 avtorjev, od katerih jih je šest bivših ali sedanjih sodelavcev Sekcije oz. Inštituta za biografiko in bibliografijo. Nastajala so v precej dolgem časovnem obdobju. Ti dejstvi sta po eni strani povzročili določeno stilsko raznolikost, po drugi strani pa so podatki pri živih osebnostih »zamrznjeni« z datumom končne redakcije članka. Stilske različnosti in podatkovne pomanjkljivosti je do določene mere, ne pa v celoti, odpravilo uredniško delo na člankih, ki so ga opravili delavci Inštituta, tako v prejšnji kot tudi v sedanji zasedbi: dr. Metka Bögel-Dodič, mag. Franca Buttolo, Nada Gspan-Prašelj, Martin Grum, dr. Tomaž Erzar, dr. Mateja Matjašič Friš, Jože Munda in dr. Andrej Vovko.

Ključne besede
biografski leksikoni
Slovenci
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR