Skip to main content
Poti v zgodovino


Avtor: Igor Grdina
Leto: 2003


Knjiga tematizira aktualna teoretična in praktična vprašanja zgodovinske vede v slovenskem prostoru, pa tudi širše. Posebno pozornost namenja racionalni pripovedni konceptualizaciji nekdanjosti v historiografskih študijah. Predstavi posamezne paradigme, ki so se v stroki uveljavile v 19. in 20. stoletju; v prvi vrsti problematizira zamisel zgodovine kot »retrospektivne sociologije«. Prav tako kritično obravnava »kronikalni« in »genealoški« pristop k opisovanju minulosti. Drugi del knjige sestavljajo posamezne študije in »esejske vinjete«, ki na podlagi avtorjevih metazgodovinskih premislekov obravnavajo nekatere teme iz preteklosti in sedanjosti.

Ključne besede
čas
Prešeren, France
zgodovina
zgodovinopisje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR