Naslov:
Poti v zgodovino
Avtor:
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga tematizira aktualna teoretična in praktična vprašanja zgodovinske vede v slovenskem prostoru, pa tudi širše. Posebno pozornost namenja racionalni pripovedni konceptualizaciji nekdanjosti v historiografskih študijah. Predstavi posamezne paradigme, ki so se v stroki uveljavile v 19. in 20. stoletju; v prvi vrsti problematizira zamisel zgodovine kot »retrospektivne sociologije«. Prav tako kritično obravnava »kronikalni« in »genealoški« pristop k opisovanju minulosti. Drugi del knjige sestavljajo posamezne študije in »esejske vinjete«, ki na podlagi avtorjevih metazgodovinskih premislekov obravnavajo nekatere teme iz preteklosti in sedanjosti.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

961-6500-17-1

Specifikacija

mehka vezava • 13 × 20 cm • 120 strani