Naslov:
Slovenski prevajalski leksikon 1550–1945. Poskusni zvezek A–J
Uredil:
Drugi avtorji:
pregled in dopolnila bibliografije o prevajalcih Tone Smolej, Majda Stanovnik
Leto:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Poskusni zvezek Slovenskega prevajalskega leksikona napoveduje leksikon s tem naslovom, ki bo − če bo deležen ustrezne naklonjenosti in podpore − v več zvezkih predstavil slovenske prevajalce od začetkov slovenske tiskane besede do danes. Čeprav je namen leksikona pregledno in izčrpno predstaviti kar najširši krog slovenskih prevajalcev, bo posebna pozornost posvečena zlasti tistim, ki so svoje prevode v pisani ali govorjeni besedi, gre predvsem za prevode gledaliških predstav, predstavili slovenski javnosti do leta 1945. Za obdobje pred tem letom bodo namreč upoštevani tudi prevajalci neleposlovnih besedil, ki so pomembno sooblikovali naš duhovni razvoj.

Pri posameznih prevajalcih bodo omenjeni tudi pomembnejši neobjavljeni prevodi, o katerih imamo podatke in so se praviloma ohranili v rokopisnih zapuščinah. Pomembno in obsežno skupino predstavljajo prevodi, katerih prevajalci so neznani. Izšli so anonimno ali pa so bili podpisani s šifro oz. psevdonimom prevajalca, ki do sedaj še ni bil razrešen. V nekaterih ne tako redkih premerih gre za prevode tudi zelo pomembnih avtorjev. Izbirna bibliografija teh prevodov bo kot posebno poglavje dodana k leksikonu. Abecedno imensko urejen leksikon bo opremljen s kazalom prevedenih avtorjev in s pregledom prevajalcev po jezikih iz katerih oz. v katere so prevajali. Leksikon bo dopolnjeval tudi seznam uporabljene literature in virov, ki ga poskusni zvezek še nima.

Geslo v leksikonu vsebuje temeljne podatke o prevajalcu: a) priimek in ime, datum in kraj rojstva ter datum in kraj smrti, b) navedbo jezikov iz katerih in v katere je prevajal in c) opisa prevajalčeve življenjske in poklicne poti. Sledijo podatki, ki so pomembni za poznavanje njihovega dela. Izčrpen je zlasti popis razrešenih šifer in psevdonimov, ki jih je prevajalec uporabljal. Biografski del gesla zaključuje pomembnejša zlasti enciklopedična literatura o njem. Če je izšlo tudi delo, ki obravnava zgolj prevajalčev prevajalski opus, je navedeno tudi to.

Založnika

Založba ZRC • Društvo slovenskih književnih prevajalcev

ISBN

978-961-6515-04-7 (Društvo slovenskih književnih prevajalcev)

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 263 strani