Naslov:
Študija za portret sence, Francis Bacon
Avtorica:
Drugi avtorji:
spremna beseda Stojan Pelko
Leto:
Zbirka:
Zbirka Apes
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Kaj vidimo, ko se zazremo v Baconovo senco? Kje vse jo uzremo, kateri procesi do nje pripeljejo, kaj se zrcali v njej in s čim vse jo Bacon pritrjuje na svoja platna in na naše oči? Besedilo sistematično razgrinja vse plasti sence: od senčne plati obraza in animaličnega v človeku, do temačnih plasti duše in vesti; od črnine smrti in teme odsotnosti do sence-dvojnika in zadajskritega (kakor avtorica prevede Borgesov hidebehind); od barvnih prefiguracoj bruhanja do ezoteričnih transformacij ektoplazme. Tako so živi in tako shrljivi Baconovi liki, da jih vidimo kot filmske like - in kakor nam zgovorno in nazorno demonstrira študija, svojo senco ves čas nosijo s seboj.

Založnika

Založba ZRC • Studia humanitatis

ISBN

978-961-6798-48-8 (Studia humanitatis)

Specifikacija

mehka vezava • 16 × 20 cm • 277 strani

Cena

15,00 EUR (redna); naprodaj v knjigarni Azil