Naslov:
Tu felix Europa. Humanizem pri Slovencih in njegovo izžarevanje v srednjeevropski prostor
Der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum
Uredili:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Zbornik prinaša znanstvene razprave, ki so nastale na osnovi simpozija na Dunaju ob 500. obletnici rojstva Primoža Trubarja. Dvanajst razprav se ukvarja s humanizmom v Sloveniji iz (kulturno)zgodovinskega, literarnega, jezikoslovnega, muzikološkega in umetnostnozgodovinskega vidika. Napisane so v treh jezikih (nemščini, angleščini, italijanščini), povzetki pa so v slovenščini. Knjigo končujejo reprodukcije priložnostne razstave v času simpozija, z deli slovenskih humanistov.

Založnik

Slovenski znanstveni inštitut = Slowenische Wissenschaftsinstitut (Dunaj/Wien)

ISBN

978-961-254-354-9

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 299 strani • 31 prilog