Ime
Inštitut za kulturno zgodovino

Akronim
IKZ

Polno ime
Inštitut za kulturno zgodovino Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Predstojnik
dr. Gregor Pobežin

Predsednik znanstvenega sveta
dr. Peter Štih

Sedež
Novi trg 5, 3. nadstropje, Ljubljana

Stiki
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: ikz@zrc-sazu.si
telefon: +386 1 4706 100
faks: +386 1 4255 253

Identifikacija (ZRC SAZU)
matična številka: 5105498000
davčna številka: SI38048183
številka transakcijskega računa: 01100-6030347346 (Banka Slovenije)