Knjižnica IKZKnjižnica, ki si jo delita Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede (ISLLV) in Inštitut za kulturno zgodovino (IKZ), deluje v sklopu Biblioteke SAZU. Obdelava knjižničnih gradiv poteka v Biblioteki SAZU, izposoja v osrednjem prostoru knjižnice na ISLLV. Namenjena je predvsem raziskovalcem inštitutov ZRC SAZU, odprta pa je tudi za javnost. To še posebej velja za gradivo, ki ni dosegljivo v splošnih in drugih strokovnih knjižnicah. 

Knjižni fond obsega okrog 35.000 enot (večinoma monografij, letnikov revij in posebnih odtisov, nekaj CD-romov ter avdio- in videokaset). Zlasti dragocene so kot posebni deli v fond vključene celotna knjižnica dramatika, kritika in esejista Adolfa Robide in deli knjižnic pisatelja in politika Ivana Tavčarja ter literarnega zgodovinarja Franceta Kidriča. Knjižnica hrani  tudi skoraj popoln izbor starejših slovenskih revij in obsežen izbor starejšega slovenskega leposlovja (med drugim nekaj tiskov iz 16. do 18. stoletja). Med sodobnimi deli na knjižnih policah prevladujejo slovenske in tuje monografije ter periodika s področja literarne zgodovine in  teorije, kulturne zgodovine, zgodovine in domoznanstva.  Letni prirast gradiva je okrog 350 enot.

Ker izposoja knjižničnega gradova še ni v celoti podprta s sistemom COBISS – v bazi COBIB je bilo do konca 2012 popisanega slaba polovica celotnega fonda knjižnice – je še vedno potrebno klasično preverjanje, ali knjižnica hrani želeno gradivo.

Izposoja: po dogovoru

Bibliotekarja: dr. Alenka Koron (ISSLV), Živa Borak (IKZ)

 

Telefon: +386 (0)1 47 06 302