Osnovni podatki
1. februar 2012 ob 8:00 do 2. februar 2011 ob 16:00

Organizator
Inštitut za kulturno zgodovino
Opis

 

Projekt izhaja iz prepričanja, da sta emancipacija in eliminacija v svojem jedru medsebojno povezana procesa: pri emancipaciji se je vedno zastavljalo ne samo vprašanje emancipacije koga, ampak tudi emancipacije v razmerju do koga ali celo emancipacije proti komu. Osrednja dela kulturnega projekta Emancipacija in eliminacija med zgodovino in sodobnostjo sta mednarodni znanstveni simpozij (z udeleženci iz vzhodne Srednje Evrope, Rusije in Slovenije) in umetniški večer. Tako se povezujeta dve osrednji področji človeške vednosti oziroma razumevanja sveta. Znanstveno dimenzijo projekta predstavlja dvodnevni simpozij z 12 do 14 udeleženci iz deloma že doslej sodelujočih institucij, ki sistematično preučujejo vzhodnosrednjeevropski prostor in Vzhodno Evropo. Posvečen bo refleksiji o emancipaciji in eliminaciji v srednjem veku in v obdobju velike modernizacije življenja v industrijski epohi, zgodovinskemu uvidu (politična zgodovina, zgodovina vsakdanjega življenja, kulturna zgodovina) in literarni zgodovini. Umetniški večer pripravlja Tajda Lekše; zamišljen je kot presek literature in glasbe. Vodilna tema je skladna z naslovom projekta, vendar je zastavljena raziskovalno, zlasti v razmerju med besedo in tonom/zvokom.
V okviru EPK se bodo zvrstili še drugi pomembni simpoziji, denimo o judovstvu, medicini in pravu, ekumenizmu, frazeologiji ter simpoziji, ki bodo reflektiral odnos med kulturo in mladimi, kulturo in trgom ter kulturo in mediji.