Osnovni podatki
5. junij 2008 ob 9:00 do 8. junij 2011 ob 12:00
Ljubljana

Organizator
Inštitut za kulturno zgodovino
Opis

Simpozij JEZIKI, IDENTITETE, PRIPADNOSTI MED SREDIŠČI IN OBROBJI (v počastitev 500. obletnice rojstva primoža Trubarja), ki ga z združenimi močmi organizirata ZRC SAZU IN SAZU, ima namen in nalogo premisliti temeljna vprašanja (samo)razumevanja narodov, etničnih in jezikovnih skupnosti v daljši historični perspektivi. Po drugi strani pa želijo udeleženci ponovno pretresti in aktualizirati tematizacije teh problemskih polj od konca srednjega veka do današnjega časa. Še več, zanimalo nas bo tudi, kako si na podlagi takih in podobnih vprašanj ter njihovih vsakokratnih reartikulacij tlakujemo pot v prihodnost. Poleg tega nameravamo ponovno pretehtati različne vizije, ki so vplivale na strategije preživetja in razvoja posameznih narodov, pa naj gre za sode- lovanje, tekmovanje ali zanikovanje. Vrsta udeleženk in udeležencev se bo lotila tudi problematike vzpostavljanja ter preseganje avto- in hete- rostereotipov.

Simpozij se prav tako namerava posvetiti vprašanjem nasprotij med razvojnimi in ohranitvenimi koncepti v življenju narodov ter različnim ravnem identitete posameznika in skupnosti. Med problematiko, ki bo v ospredju pozornosti, je mogoče navesti tudi dolgoročno spreminjanje in razvoj strategij za nacionalno preživetje, po drugi strani pa se želimo posvetiti resnemu premisleku na videz samoumevnih in enkrat za vselej definiranih pojmov (npr. središče in obrobje, identiteta in pripadnost) ter njihovi rabi v različnih obdobjih in na različnih ravneh (nacionalno in regionalno) oziroma v različnih okoljih.

Organizatorji srečanja smo trdno prepričani, da se lahko na ta način najproduktivneje in izrazito delovno poklonimo petstoti obletnici rojstva Primoža Trubarja – očeta slovenske književnosti, ki z umestitvijo na evrske kovance tudi na simbolni ravni dobiva poudarjeno vseevropsko konotacijo in pomen. Poleg tega pa se s tematizacijo vpetosti tega izje- mnega moža v širši zgodovinski, jezikovni in kulturno-civilizacijski okvir izognemo ponavljanju že znanega. Istočasno skušamo na vprašanja, ki so zaposlovala očeta slovenske knjige, poiskati nove odgovore. Izhajamo namreč iz stališča, da so problemi, ki so v 16. stoletju zaposlovali Primoža Trubarja, v veliki meri aktualni in nezanemarljivo pomembni tudi danes; takšni bodo po vsej verjetnosti ostali še jutri.

Simpozij je zamišljen kot srečanje in dopolnjevanje spoznanj in izkušenj slovenskih, avstrijskih, čeških, slovaških, ruskih, litovskih, madžar- skih, hrvaških, italijanskih in ... avtorjev različnih humanističnih in družboslovnih ved.

Več v Trubar_simpozij.pdf