Osnovni podatki
15. maj 2017 ob 11:00 do 15. maj 2017 ob 16:00
Prešernova dvorana, ZRC SAZU, Novi trg 4, 1000 Ljubljana

Organizator
Inštitut za kulturno zgodovino
Opis

Vljudno vabljeni na pesniško-znanstveno srečanje (ob 170. obletnici Prešernovih Poezij):

»Kako bi poezije bile jasne!«
France Prešeren, Sonetni venec

 

11. 00. Uvodne besede (Neža Zajc)

11. 10 – 11. 30: dr. Martina Ožbot (Filozofska fakulteta, Oddelek za romanistiko): Giacomo Leopardi - praksa jezikovne pesniške kreacije in stališča o jeziku kot kolektivnem fenomenu

11. 30 - 11. 50: dr. Nada Grošelj (Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost): Motivi smrti, nesmrtnosti in religije pri Emily Dickinson

11. 55 – 12. 15: dr. Janko Kos (akademik): Prešernove Poezije kot temeljna slovenska knjiga

12. 20 – 12. 40: ddr. Igor Grdina (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU): Poezije – knjiga srečevanj

12. 45 – 13. 05: dr. Neža Zajc (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU): Pojmovanje lirike v poeziji F. Prešerna in A. S. Puškina – poetološko vprašanje

13. 05 – 13. 30: čas za vprašanja, posvet

13. 30 – 14. 00: odmor in manjša pogostitev

14. 00 – 14. 20: dr. Igor Žunkovič (Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost): Fizika in metafizika v poeziji Gregorja Strniše

14. 25 – 14. 50: dr. Brane Senegačnik (Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo): Poezija – oblika, ki je snov, ki je življenje

14. 55 – 15. 15: dr. Dejan Kos (Univerza v Mariboru, Oddelek za germanistiko): Lepota končnega – teurgičnost poezije

15. 20 -  15. 40: dr. Denis Poniž (upokojeni red. profesor ): Življenje kot vrednota in uganka v poeziji Gregorja Strniše

15. 45 – 16- 00: čas za diskusijo