18

OKT

10:00

5. mednarodni znanstveni posvet DIVINA

Dnevi Andrea Diva iz Justinopolisa


Osnovni Podatki

18. oktober 2021 ob 10:00 do 19. oktober 2021 ob 15:40
UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper
Opis

Program

 

Ponedeljek, 18. oktober 2021

Sejna dvorana pretorske palače v Kopru

 

10.00–10.30

uvodne besede

g. Aleš Bržan župan Mestne občine Koper

prof. dr. Irena Lazar, dekanja UP FHŠ

g. David Runco, direktor Knjižnice Srečka Vilharja

                                                          

10.30–12.00   

doc. dr. Renata Novak Klemenčič & doc. dr. Dušan Mlacovič:

Srednjeveški kapitel na dvorišču Pokrajinskega muzeja v Kopru

dr. Mojca Marjana Kovač:

Pretorska palača v Kopru pripoveduje. Pomen vrednotenja grbov in napisov v konservatorstvu

doc. dr. Helena Seražin:

Klasični jezik v beneški in koprski arhitekturi

 

Odmor

 

UP FHŠ – Levant 4

14.00–16.00   

izr. prof. dr. Gregor Pobežin:

Zgodnje novoveška napisna dediščina Kopra – nekaj primerov in rešitev

prof. dr. Neven Jovanović:

Epigrafija kao humanistička djelatnost -- dva primjera iz Istre, Sergius Polensis i Marin Marinčić

doc. dr. Matej Hriberšek:

Očrt življenja in dela Valentina Kermavnerja

doc. dr. Luka Vidmar:

Latinski osnutki Vodnikovih pridig

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Torek, 19. oktober 2021

UP FHŠ, Seminarska predavalnica

 

10.00–12.00

asist. Ana Jenko Kovačič:

Omembe komunalnih palač v virih 13. stoletja: Med institucionalnimi spremembami in vprašanjem namembnosti

izr. prof. dr. Milenko Lončar:

Pjesma jača od kamena? Natpis s jednog ili više kotorskih ciborija

doc. dr. Zrinka Mileusnić:

Otipljivi in neotipljivi konteksti mesta

prof. dr. Vladimir Rezar:

Posljednji epigram Gilberta Grinea: Diuo Vincentio Iustinopoli 1501

 

Odmor

 

UP FHŠ – Levant 4

14.00–15.40   

mag. Peter Štoka:

Santorijev komentar Avicenovega kanona kot utemeljitev sodobne zahodne medicine

prof. dr. Adriana Grzelak Krzymianowska:

Matthew's of Miechow Remarks on the Reasons and Remedies of the Plague

Karin Bernardi:

Biografija Marca Petronia Caldane in prozopografska skica njegove rodbine

 

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

 

Povzetki referatov: Znanstveni simpozij Divina 2021.pdf