Gospodarska zgodovina Evrope v 20. stoletju. Ekonomski režimi od laissez-faire do globalizacije

Avtor: Ivan T. Berend
Leto: 2013


Knjiga Ivana T. Berenda je vzorno delo zgodovine burnega 20. stoletja skozi presek gospodarskih sprememb. Berend je knjigo zastavil izrazito problemsko in primerjalno. Šest poglavij je strukturiranih glede na prevladujoče ideološke in ekonomske razvojne modele: liberalni ekonomski model do prve svetovne vojne, konceptualna iskanja v času med obema vojnama, model dirigiranega gospodarstva, model centralnoplanske ekonomije, model mešane ekonomije z državo blagostanja in, kot zadnji globalizacijski model, model s težnjo po ponovnem uvajanju značilnosti liberalnega. Avtor te historične razvojne modele presoja s stališča dolgoročne kakovosti gospodarskega razvoja in dosežene življenjske ravni prebivalstva skozi celotno stoletje, vključno z regionalnimi razlikami. Pri tem je prepričljiv, saj mu je uspelo sintetizirati množico gospodarsko-zgodovinskih procesov ter jih panožno in območno razčleniti, tudi z zgovornimi primeri o (ne)uspehu nekaterih najpomembnejših podjetij, podjetnikov in projektov.

Nenazadnje sta ključ za razumevanje našega časa prav dinamika in intenzivnost ekonomsko-socialne modernizacije na evropski celini skozi 20. stoletje.Kazalo vsebine

UVOD

PRVO POGLAVJE
Evropski sistem laissez-faire in njegov vpliv pred prvo svetovno vojno 
Vzpon Britanije in sistem laissez-faire 
Vzpon modernih sektorjev 
Brown Boveri Company 
Pariški metro 
Položaj Evrope v svetu 
Naraščajoče neskladje v Evropi 
Aspirin 
Začetek skandinavskega dohitevanja 
Zaostanek južne in vzhodne periferije 
Tungsram 
Družina Agnelli 
Izziv globaliziranega laissez-faire 
DRUGO POGLAVJE
Zaton sistema laissez-faire in vzpon sistema reguliranega trga 
John Maynard Keynes
Prelomna točka: vojno gospodarstvo, 1914–18, povojni kaos in agonija sistema laissez-faire 
Neuspeli poskusi vrnitve v »normalnost«
Konec sistema laissez-faire in skrajno državno reguliranje v času velike gospodarske krize 
Teorija reguliranega trga 
Vojno gospodarstvo, 1939–45 
Vpliv ekonomije reguliranega trga: evropski gospodarski učinek 
KLM 
Oslabljena vloga Evrope v svetu 
TRETJE POGLAVJE
Ekonomski dirigizem in avtoritarno-fašistični režimi 
Izvor in značilnosti ekonomskega dirigizma 
Delo in programi države 
Avtocesta 
Samozadostnost, načrtovanje in populistični socialni sistem 
Hjalmar Schach
Volkswagen 
Radar in balistične rakete 
Diktirana regijska ekonomska integracija 
Gospodarski rezultati 
ČETRTO POGLAVJE
Sistem centralnoplanskega gospodarstva 
Zapuščina teorije marksizma, Lenin in boljševiški program 
Prisilna industrializacija in centralno planiranje: »socializem v eni državi« 
Dneprostroj 
Od izoliranega sovjetskega sistema do sovjetskega bloka 
Kanal Donava–Črno morje 
Značilnosti centralnoplanskega gospodarskega sistema 
Zavarovanje in poskusi uzakonjenja režima 
Regionalni integracijski sistemi planskega gospodarstva 
Cilj in bilanca stanja centralnoplanskega gospodarstva 
Nagla rast in industrializacija – utrjevanje zaostalosti 
Neuspeli reformni poskusi 
Kriza in padec 
PETO POGLAVJE
Mešano gospodarstvo in socialna država v združeni Zahodni Evropi po drugi svetovni vojni 
Povojni mednarodni ukrepi 
Ekonomsko povezovanje in vzpon Evropske unije 
Jean Monnet 
Evropredor 
Pojav socialnega partnerstva in mešano gospodarstvo 
Planiranje v mešanem gospodarstvu 
Vzpon socialne države 
Sir William Beveridge 
Izobraževalna revolucija 
Gospodarska rast in strukturne spremembe 
Marks and Spencer 
ŠESTO POGLAVJE
Globalizacija: vrnitev k ekonomiji laissez-faire? 
Globalizacija in njene značilnosti 
Svetovni splet 
Globalizacija ideologije in sistema laissez-faire 
Nokia 
Benetton 
Vpliv globalizacije na Evropo 
Izzivi mešanega gospodarstva in socialne države 
Globalizacija in neenakost 
Povečana skrb za okolje 
Evropa: rastoča gospodarska supersila 
 
BIBLIOGRAFIJA
 


Še ...

Bernard Nežmah; Mladina 33/2013 (16.8.2013)

Janez Šušteršič: Uničeno s prevodom; Pogledi 18/4, 6.10.2013

Aleš Mendiževec: Zgodovina: med kapitalizmom in gospodarstvom; Humanistika, Radio Študent, 3. 2. 2014Redna cena
39,00 €

Spletna cena
35,10 €


Ključne besede
20. st.
ekonomska zgodovina
ekonomski razvoj
Evropa
globalizacija
gospodarska zgodovina
gospodarstvo
regulacija
trg
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR