Naslov:
Pogled od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo. V zgodovinski perspektivi
Uredila:
Drugi avtorji:
Leto:
Zbirka:
Življenja in dela XIV. Biografske študije 10
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

Knjiga predstavlja izbor prispevkov, ki opisujejo raziskovalne poti tujih osebnosti (prek biografskih očrtov), ki so del svojega strokovnega dela posvetili slovenskemu prostoru. Zanimive usode ljudi (od jezikoslovcev, različnih raziskovalcev do umetnikov) pritegnejo ne samo z iskrenim zanimanjem za geografske in kulturne posebnosti ter značilnosti Slovenije, temveč še zlasti z raziskovalnimi dosežki, ki so se deloma uresničevali prav v stiku s slovenskimi deželami. Zbornik prispevkov tako kaže na unikatnost slovenskega položaja v svetovni znanstveni misli ter potrjuje vrednost nezamenljivosti slovenskega zgodovinskega prostora. Vse predstavljene tujce je namreč pritegnila prav izjemnost slovenske kulture, jezika in njene duhovnosti.

Kazalo vsebine

Neža Zajc: Predgovor

Gregorij Alasia da Sommaripa (1578–1626), Metka Furlan
Gisper Cuper (1644 –1716), Gregor Pobežin
Auguste-Frédéric Marmont (1774 –1852), Igor Grdina
Izmail Ivanovič Sreznjevski (1812–1880), Neža Zajc
Theodor Christian Matthias Mommsen (1817 – 1903), Gregor Pobežin
Adelma von Vay (1840–1925), Jan Ciglenečki
Jan Niecisław Baudouin de Courtenay (1845–1929), Karmen Kenda-Jež
Jevgenija Eduardovna Linjova (1853–1919), Neža Zajc
Oskar von Pistor (1865–1928), Mateja Ratej
Anton Chráska (1868–1953), Irena Avsenik Nabergoj
Elisaveta Bagrjana (1893–1991), Neža Zajc
Joseph Marx (1882–1964), Igor Grdina
Roman Osipovič Jakobson (1896–1982), Neža Zajc
Paul Parin (1916– 2009), Oto Luthar
Marco Pozzeto (1925–2006), Petra Testen

Povzetki prispevkov s prevodi v angleščino in podatki o avtorjih
Seznam slikovnega gradiva
Imensko kazalo

Še ...

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0036-0

Specifikacija

mehka vezava • 17 × 24 cm • 302 strani

Cena

18,00 EUR (redna)
15,00 EUR (klubska)