Ahac Meden

višji strokovni sodelavec+386 1 4706 524

ahac.meden@zrc-sazu.siNa IKZ ZRC SAZU dela kot področni urednik za popularno kulturo, medijske umetnosti in nove medije, ter kot tehnični urednik spletne različice na projektu Novega Slovenskega biografskega leksikona (NSBL). Kot doktorski študent programa antropologije raziskuje vlogo dH pri deljenju znanja v javnih raziskovalnih ustanovah.

Prvi program TV Slovenije od 1957 do 1983, Ahac Meden. 2008. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK

Mednarodna ekološka gimnazija Bovec : študija za ustanovitev, Alja Brglez, Ahac Meden. 2008. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK

Spletne strani Slovencev po svetu, Ahac Meden. 2007

Vezi in razpoke skupnega slovenskega kulturnega prostora : o rabi kulturnega prostora in družbenega časa, Ahac Meden, Alja Brglez, Neda Pagon. 2007. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK

* 2007
diplomiral na smeri kulturologija na FDV z nalogo Popularna kultura in globalna slovenska skupnost na spletu

* 2007-2010
kot asistent raziskovalec je bil zaposlen na Inštitutu za civilizacijo in kulturo

* 2009
magistriral na smeri družbena komunikacija na Universitat Pompeu Fabra v Barceloni z naslovom Identity formation in social network websites: Facebook and the interaction between young individuals in the cases of Slovenia and Catalonia

* 2011
zaposlil na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU

Raziskovalna področja
Filozofska antropologija H125
Zgodovina tehnologije T100
Tisk in komunikacijske vede S265
Kulturna antropologija, etnologija S220

Ključne besede
vzgoja
interakcija
identititeta
družabne skupnosti
novi mediji
zgodovina tehnologije
popularna kultura