višji strokovni sodelavec

Telefon:
+386 1 4706 524
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Na IKZ ZRC SAZU dela kot področni urednik za popularno kulturo, medijske umetnosti in nove medije, ter kot tehnični urednik spletne različice na projektu Novega Slovenskega biografskega leksikona (NSBL). Kot doktorski študent programa antropologije raziskuje vlogo dH pri deljenju znanja v javnih raziskovalnih ustanovah. 

 

PhD student in Anthropology researching the Role of dH for Sharing Knowledge in Public Scientific Institutions. He works at the Institute of Cultural History ZRC SAZU as the co-editor responsible for Popular Culture, Media Art and New Media, and as the technical web editor on the project of the New Slovenian Biographical Lexicon (NSBL).

Izbrane publikacije

Prvi program TV Slovenije od 1957 do 1983, Ahac Meden. 2008. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK

Mednarodna ekološka gimnazija Bovec : študija za ustanovitev, Alja Brglez, Ahac Meden. 2008. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK

Spletne strani Slovencev po svetu, Ahac Meden. 2007

Vezi in razpoke skupnega slovenskega kulturnega prostora : o rabi kulturnega prostora in družbenega časa, Ahac Meden, Alja Brglez, Neda Pagon. 2007. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

* 2007
diplomiral na smeri kulturologija na FDV z nalogo Popularna kultura in globalna slovenska skupnost na spletu

* 2007-2010
kot asistent raziskovalec je bil zaposlen na Inštitutu za civilizacijo in kulturo

* 2009
magistriral na smeri družbena komunikacija na Universitat Pompeu Fabra v Barceloni z naslovom Identity formation in social network websites: Facebook and the interaction between young individuals in the cases of Slovenia and Catalonia

* 2011
zaposlil na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU

Raziskovalna področja

Filozofska antropologija H125 • Zgodovina tehnologije T100 • Tisk in komunikacijske vede S265 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

popularna kultura • zgodovina tehnologije • novi mediji • družabne skupnosti • identititeta • interakcija • vzgoja