znanstveni sodelavec

Raziskovalna dejavnost

Jaša Drnovšek trenutno raziskuje procesijske igre, ki sta jih v zgodnjem novem veku, po tridentinskem koncilu, začela prirejati oba ključna redova protireformacije in katoliške obnove: Družba Jezusova in Red manjših bratov kapucinov.

Izbrane publikacije

DRNOVŠEK, Jaša: »Early Modern Religious Processions: The Rise and Fall of a Political Genre«. V: Bernhart, Toni et al. (ur.): Poetics and Politics: Net Structures and Agencies in Early Modern Drama. Berlin, De Gruyter, 2018, 215–224.

DRNOVŠEK, Jaša: »Frühneuzeitlichen Passionsprozessionsspiele als Projekt der katholischen Erneuerung«. V: Nicholas, Lucy et al. (ur.): Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2016, 323–335.

DRNOVŠEK, Jaša: DRNOVŠEK, Jaša: Masochismus zwischen Erhabenem und Performativem. Paderborn, Wilhelm Fink, 2014.

Življenjepis

2004
diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo ter oddelku za sociologijo kulture

2004-2007
novinar kulturne redakcije pri časniku Dnevnik

2007-2011
asistent na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici

2012
doktoriral na Freie Universität Berlin, na Friedrich Schlegel Graduiertenschule für literaturwissenschaftliche Studien (v okviru programa Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen), s področja splošne in primerjalne književnosti

2013-2016
znanstveni sodelavec Inštituta za romanistiko ter Inštituta Petra Szondija za splošno in primerjalno književnost na Freie Universität Berlin (v okviru projekta ERC Early Modern Drama and the Cultural Net)

2017-2018
gostujoči raziskovalec Freie Universität Berlin na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU

2017-2018
raziskovalec Inštituta za civilizacijo in kulturo

2018
znanstveni sodelavec Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU

Raziskovalna področja

Sistematična filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija H120 • Zgodovina krščanske cerkve H180 • Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230 • Estetika H315 • Dramska umetnost H330 • Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390 • Nemški jezik in književnost H530 

Ključne besede

procesijske igre • zgodnji novi vek • kapucini • jezuiti • Škofjeloški pasijon • cultural net