Skip to main content
Dr. Neža Zajc

znanstvena sodelavka+386 1 47 06 529

neza.zajc@zrc-sazu.siNeža Zajc je rusistka in slovenistka, ki je od leta 2008 zaposlena na Inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU, kjer danes deluje kot znanstvena sodelavka. Leta 2011 je doktorirala s temo o slovanskem teološkem jeziku v zgodnjerenesančnem času (na podlagi sopostavitve jezika Primoža Trubarja ter sv. Maksima Greka). V času doktorskega študija je leta 2009 prejela štipendijo za nadarjene mlade raziskovalce (ZRC SAZU) in imela odmevno predavanje o raziskovani temi na Inštitutu za rusko literaturo »Puškinski dom« v Sankt Peterburgu. Leta 2013 je prejela postdoktorsko štipendijo na Nemškem inštitutu za zgodovinske študije v Moskvi, kjer je opravila obsežno raziskavo rokopisov Maksim Greka. Več kot desetletje se posveča raziskovanju slovanskih rokopisov od 9. do začetka 16. stoletja, pri čemer se ne omejuje na knjižnice slovanskega sveta (v Rusiji, Sloveniji, na Poljskem), temveč aktivno raziskuje tudi v italijanskih, francoskih in grških rokopisnih oddelkih. Redno se udeležuje znanstvenih srečanj, konferenc in simpozijev, ki se ukvarjajo s tematiko rokopisnih gradiv in starejših zgodovinskih področij (bizantinske študije, zgodnjekrščanske raziskave). Na podlagi rokopisnega gradiva raziskuje tudi mejo med znanstvenim in pesniškim jezikom oziroma problematiko osebnih poetik. Leta 2013 je preuredila obsežno rokopisno pesemsko zapuščino Srečka Kosovela (Zbrane pesmi, Ljubljana 2013, Beletrina). Je avtorica petih znanstvenih monografij: Žitje protopopa Avvakuma ali ruska tradicija na preizkušnji (Ljubljana 2009, ZRC SAZU), Krogozor slovanske besede ali preizkušnja renesančnega humanizma (Ljubljana 2011, ZRC SAZU), Slovanska podoba besede (Ljubljana 2012, ZRC SAZU), Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove (Ljubljana 2015, ZRC SAZU), Jezikovne etude, variacije in rime A. V. Isačenka (Ljubljana 2015, ICK).

 

Nedavne akvitnosti:

* Udeležba na mednarodni konferenci "9th Conference of Nordic Association for semiotic studies" v okviru poletne šole semiotike, posvečene J. M. Lotmanu, Univerza v Tartuju (Estonija), 17. 8. 2015. Predavanje z naslovom "Juri Lotman and the question of the personal poetics".

* Organizacija znanstvenega simpozija ob deseti obletnici smrti Daneta Zajca (28. 10. 1929 - 20. 10. 2005) "Si videl", Muzej novejše zgodovine, Viteška dvorana, Cekinov grad, 20. 10. 2015. Imela je tudi predavanje z naslovom: "Poetika in vera Daneta Zajca".

* Organizacija pesniško-znanstvenega simpozija "Poezija in smrt", ob petdeseti obletnici smrti Anne Andrejevne Ahmatove (23. junij 1889-5. marec 1966), 90. obletnici smrti Srečka Kosovela in vseh preminulih pesnikov ... "Tek časa ali poezija in smrt", Prešernova dvorana ZRC SAZU, Ljubljana. Imela je tudi zaključno predavanje z naslovom: "Neminulost ("smrt-misel-pesem", poetski trikotnik ne le) v poeziji Anne Andrejevne Ahmatove".

* Kot edina slovenska predstavnica se je aktivno udeležila 23. Bizantinskega kongresa, v Beogradu, 23. avgusta 2016, s predavanjem, ki je imel naslov: "Byzantine Literary Models and Patterns of Reception: Translation and Transformation in the Slavonic and Middle Eastern Traditions" - 23th Byzantine Congress, Belgrade, 23 of August, 2016. Objava povzetka prispevka:
http://byz2016.rs/program-2/mardi-23-08-2016/?lang=en
http://byz2016.rs/SSS/Utorak/015_potvrdj%20chair_Byzantine%20Literature%20in%20Translation%20_%20%20Part%201.pdf

Novembra 2009 je prejela nagrado za najuspešnejšo mlado raziskovalko ZRC SAZU

Škofjeloški pasijon - med vero in dvomom, Neža Zajc. sep.-okt. 2003

Začeki avtobiografskosti v zahodni Evropi in Rusiji : (na primerih Avguštinovih Izpovedi in Žitja protopopa Avvakuma), Neža Zajc. 2005

"Žitje protopopa Avvakuma" : ruska tradicija na preizkušnji, Neža Zajc. 2009. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

Habsburški diplomat Sigismund Herberstein, Rusija in Moskovski zapiski = Gabsburgskij diplomat Sigizmund Gerberštejn, Rossija i Zapiski o Moskovii = Habsburský diplomat Zikmund Herberstein, Rusko a Moskevské zápisky, Neža Zajc. 2010. Mengeš, Ljubljana: Center za evropsko prihodnost, = Centr evropejskogo buduščego, = Centrum pro evropskou budoucnost, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, = Naučno-issledovatel´skij centr Slovenskoj akademii nauk i iskusstv, = Vědecko-výzkumné středisko Slovinské akademie věd a umění

Krogozor slovanske besede : preizkušnja renesančnega humanizma skozi prerez opusov besedil Primoža Trubarja in Maksima Greka, Neža Zajc. 2011. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU

(Nova) Kulturna zgodovina intelektualne dediščine: slovenski historični prostor v evropskem kontekstu (research programme • 01. januar 2023 - 31. december 2028)
Književna republika Borisa Pahorja (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2019)

* 2002
diplomirala iz ruščine in slovenščine (diplomiran rusist in profesor slovenščine: AA - enakovredni študij): z diplomsko nalogo iz ruske književnosti: F. M. Dostojevski, Bratje Karamazovi (»Tekst v tekstu« ali dve plati duševnosti Ivana Karamazova); na oddelku za slovenistiko z diplomsko nalogo:  Škofjeloški pasijon – med vero in dvomom (poglobljena jezikovno-literarno-interpretativna analiza). 

* 2007
magistrirala iz stare ruske literature z magistrskim delom »Žitje protopopa Avvakuma – hagiografija prehodnega stoletja«.

* od oktobra 2008
zaposlena na Inštitutu za kulturno zgodovino.

* 2011
doktorirala z doktorsko disertacijo z naslovom »Miselno-duhovni krogozor Maksima Greka in Primoža Trubarja (preizkušnja renesančnega humanizma)«.

Raziskovalna področja
Paleografija, bibliologija, epigrafika, papirusologija H110
Zgodovina krščanske cerkve H180
Biblija H170
Zgodovina starega veka H210
Zgodovina misli H130
Zgodovina jezika H355
Zgodovina verstev H 180 in H190
Umetnostna zgodovina H310
Arheologija H340
Jezikoslovje H350
Filozofija jezika H150
Zgodovina jezika H355
Ruski jezik in književnost H595

Ključne besede
poetika
bogoslovje
liturgija