Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Biografije, mentalitete, epohe
Sodelavci:
, , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2015–31. december 2019
Šifra:
P6-0094
Opis

Raziskovalni program se osredotoča na delne  ali celovite objave doslej nedostopnega, a izjemno pomembnega arhivskega gradiva, na pripravo biografij pomembnih Slovenk in Slovencev in na izbrana poglavja slovenske kulturne zgodovine od 16. do konca 20. stoletja. V času do 2020 ob oblikovanju geselskih člankov za Novi Slovenski biografski leksikon (NSBL) načrtujemo:
- izdajo pesemske dediščine Srečka Kosovela.

Vodja programa na ZRC

Raziskovalna področja

Zgodovina in umetnost H003 

Ključne besede

biografije