Vita Zalar


+386 1 47 06 529

vita.zalar@zrc-sazu.si


Povezave


Vita Zalar je mlada raziskovalka in asistentka na ZRC SAZU Inštitutu za kulturno zgodovino. Na Podiplomski šoli ZRC SAZU v okviru modula Kulturna zgodovina pod mentorstvom red. prof. dr. Ota Lutharja in asist. prof. Arija Joskowicza pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom »Konceptualna zgodovina ciganskosti: Habsburške in post-Habsburške perspektive« (v angleščini). V okviru mednarodnega projekta »Dislocations and resistances: Persecutions and genocidal violences of Roma, Sinti and Travellers in Western Europe, 1939‒1946« skupaj z dr. Paolo Trevisan in dr. Danijelom Vojakom raziskuje transnacionalno italijansko-slovensko-hrvaško zgodovino Romov in ostalih skupin, ki so bile pod fašistično in nacistično okupacijo kategorizirane za »Cigane«. V okviru ARRS projekta »Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija« pa raziskuje pojav tim. »ciganskih šol« v Kraljevini Jugoslaviji.

 

Javna predavanja in konferenčni prispevki

ZALAR, Vita. Trendi raziskovanja in obeleževanja genocida nad Romi. Trendi v znanosti: 8. simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene poti. ZRC SAZU, Ljubljana, 8 December 2020.

ZALAR, Vita. Genocid nad Romi v primežu sodobnih populizmov. Noč, ko so violine obmolknile. Sinagoga Maribor, Maribor, 31 July 2020.

ZALAR, Vita, and Théophile LEROY. “It was a German decision”: Shared memories and conflicted discourses on Romani genocide in France and Yugoslavia. The Romani Genocide and its Aftermath: The Uses of the Past. Wiener Library for the Study of the Holocaust and Genocide, London, 7 November 2019.

ZALAR, Vita. A historian's viewpoint on genetic research in Romani studies. Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies. University of Iceland, Reykjavík, 16 August 2019.

ZALAR, Vita. Kako je »cigan« postal »Cigan«: konceptualna zgodovina administrativne kategorije od Avstro-Ogrske do druge Jugoslavije. Razvoj kolektivnih (etničnih) identitet na Slovenskem skozi prizmo zgodovine dolgega trajanja. Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana, 24 May 2019.

ZALAR, Vita. Begriffsgeschichte als eine Forschungsmethode der Gruppenbildung: die Entwicklung des Begriffes »Zigeuner« von einer sozialen zu einer ethnischen Kategorie. 8. Internationale DoktorandInnentagung der Andrássy Universität Budapest, »Methoden – Zugänge – Präsentationen: Wissenschaftliches Arbeiten in der Geschichtswissenschaft mit dem Schwerpunkt Ostmitteleuropa«. Andrássy Universität Budapest, Budapest, 22 May 2019.

ZALAR, Vita. Meddisciplinarni epistemološki zdrsi: indijski izvor Romov na presečišču lingvistike, zgodovine in genetike. Znanost in njeni pogoji: 6. simpozij mladih raziskovalk in raziskovalcev na začetku znanstvene poti. ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Barje, 25 October 2018.

ZALAR, Vita. (Dis)continuities in state policies towards non-sedentary ‘gypsy’ populations: the case of the Austro-Hungarian Empire and its successor states. Europe a century after the end of the first world war (1918–2018). University of Oradea, Oradea, 11 October 2018.

ZALAR, Vita. The interbellum ‘gypsies’ between state dissolution, border alteration and economic readjustments. Annual Meeting of the Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies. University of Bucharest, Bucharest, 4 September 2018.

ZALAR, Vita. Pisati zgodovino »ciganov« : metodološka in epistemološka izhodišča. Premiki in obrobja: Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere. ZRC SAZU, Ljubljana, 23 November 2017.

ZALAR, Vita. Analysis of the Gypsy population in Habsburg crown lands Duchy of Carniola, Duchy of Styria and Austrian Littoral at the end of 19th century. Annual Meeting of Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies. Södertörn University, Stockholm, 14 September 2016.

ZALAR, Vita. Exclusion and inclusion of Roma and Sinti in Slovenia during the Second World War. Annual Meeting of Gypsy Lore Society and Conference on Romani Studies. Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, 10 September 2015.
 

Raziskovalne izmenjave

1.–31. julij 2019: raziskovalna izmenjava na Institute for Minority Studies, Hungarian Academy of Science, bilateralna štipendija Tempus Public Foundation.

1. marec–30. junij 2019: raziskovalna izmenjava na Karl-Franzens-Universität Graz, štipendija Go Styria Stipendium.

1.–31. maj 2018: raziskovalna izmenjava na Institute for Minority Studies, Hungarian Academy of Science, bilateralna štipendija Tempus Public Foundation.

ZALAR, Vita. (Dis)continuities in state policies towards ‘gypsies’: the case of Austria-Hungary and its successor states. V: Europe a century after the end of the first world war (1918–2018), ur. Ioan Horga, Alina Stoica, 249–266. Bukarešta: Editura Academiei Române, 2018.

Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2019)
Historične interpretacije 20. stoletja ( research programme • 01. januar 2017 - 31. december 2022)
Šole in imperialne, nacionalne in transnacionalne identifikacije: Habsburška monarhija, Jugoslavija in Slovenija ( temeljni • 01. september 2020 - 31. avgust 2023)

* oktober 2017–
Zaposlena kot mlada raziskovalka na ZRC SAZU Inštitutu za kulturno zgodovino.

* oktober 2017–
Vpisala doktorski študijski program 3. stopnje Primerjalni študij idej in kultur, modul Kulturna zgodovina, na Podiplomski šoli ZRC SAZU.

* september 2017
Končala drugostopenjski magistrski študijski program Zgodovina, smer Novejša zgodovina, na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Mentorica magistrske naloge: red. prof. dr. Marta Verginella.

* september 2015
Končala prvostopenjski univerzitetni študijski program Zgodovina na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Mentorica diplomske naloge: red. prof. dr. Marta Verginella.

Raziskovalna področja
Novejša zgodovina (približno do leta 1800) H230
Sodobna zgodovina (približno od leta 1800 do leta 1914) H240
Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250
Socialna in ekonomska zgodovina H270

Ključne besede
študije spomina
študije nacionalizma
etnične študije
zgodovina pojmov
romske študije