Skip to main content

25

SEP

09:00

V življenju slednjega od nas je zgodba – There's History in all Men's Lives

Dvodnevni simpozij na temo biografike in njene vloge ter usode v digitalnem svetu.


Osnovni podatki

25. september 2023 ob 09:00 do 26. september 2023 ob 17:00
Atrij ZRC SAZU
Opis

 

V življenju slednjega od nas je zgodba,
ki kaže pravi obraz nekdanjih dni:
kdor jo opazuje, vam lahko predvidi
dovolj natanko bistveni potek
stvari, ki jih še ni …
(Shakespeare, Henrik IV, 2. del, III,1)

 

Življenja in dejanja ljudi so že od nekdaj – bržkone vse odkar si človeštvo pripoveduje zgodbe – v samem središču zanimanja za preteklost. Celo ko se je zgodovinopisje emancipiralo od mitografskih in etnografskih preiskovanj ter se razvilo v pravo znanstveno literaturo, mu je kmalu sledila biografija: eden od treh velikih grških zgodovinarjev 5./4. stol. pr. Kr., Ksenofont, je napisal (vsaj) dva biografska traktata. Vse odtlej biografski žanr ni hotel izumreti.

Čeprav se morda zdi, da je biografija v zadnjih desetletjih doživela nekaj ponižanja na raven pomožne vede, to ne bi moglo biti dlje od resnice, le ozreti se moramo po pomembnih nacionalnih biografskih projektih, med drugim Deutsche Biographie, Österreichische Biographische Lexikon, National Biography of Finland, Oxford Dictionary of National Biography – in nenazadnje Novi slovenski biografski leksikon (NSBL), ki letos praznuje deseto obletnico izida prvega zvezka. To velja za pomembne raziskovalne projekte: vse od leta 2020 si projekt INTAVIA: In/Tangible European Heritage – Visual Analysis, Curation & Communication prizadeva za čezmejno povezovanje in usklajevanje teh zbirk, da bi postale dostopne širšemu občinstvu.

 

Na simpoziju »V življenju slednjega od nas je zgodba  – There's history in all men's lives« se bodo zbrali strokovnjaki z dveh oz. več tesno prepletenih področij, ki bodo osvetlili biografijo kot zgodovinopisni žanr ter različne vidike kulturne dediščine, digitalne humanistike in vizualizacije v upanju, da se bo sodelovanje med njimi še okrepilo.

Simpozij bo potekal v angleškem jeziku.

 

Za prijavo na simpozij sledite povezavi Google Forms.

 

Za sprotno uporabo si lahko naložite programsko knjižico.

 


PROGRAM


Ponedeljek, 25. september 2023
1. DAN: Razprave, namenjene biografiji


9.00–9.30 Registracija

9.30–10.00 Pozdravni nagovori
* Oto Luthar, direktor ZRC SAZU
* Gregor Pobežin, predstojnik Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU,
 Eva Mayr in Florian Windhager, koordinatorja projekta InTaVia, Danube University Krems
* Petra Testen Koren, glavna urednica Novega Slovenskega Biografskega leksikona (2022–)

10.00–10.30 Uvodno predavanje
* Igor Grdina, Gregor Pobežin: “There’s History in All Men’s Lives”

10.30–11.30 Dopoldanski del
* Jérôme Roudier: The Biography: An Adequate Tool to Understand the Birth of Political Modernity?
* Jukka Kortti: Between Private and Public. Biographies about and by an Elite
11.30–12.00 Diskusija

12.00–13.30 Kosilo

13.30–15.00 Popoldanski del 1
* Federico Zuliani: Which Place for the Biographies of 16th-Century Religious and Linguistic Minorities in Italian and Swiss Historiographies?
* Anja Grebe: Myth and Knowledge in Artists' Biographies – The Case of Albrecht Dürer
* Ane Ohrvik: A Republic of Letters? Exploring a Nineteenth Century Knowledge Network through the Lives of the Norwegian Scientist Peter Christen Asbjørnsen (1812–1885)
15.00–15.30 Diskusija

15.30–15.40 Odmor

15.40–16.40 Popoldanski del 2
* Filip Hameršak, Nataša Jermen: Biographical Research and Presentation in the Miroslav Krleža Institute of Lexicography: Achievements and Challenges
* Petra Testen Koren, Barbara Šterbenc Svetina, Martin Grum: A Hundred Years in the Making? The New Slovenian Biographical Lexicon
16.40–17.30 Diskusija


Torek, 26. september 2023
2. DAN: Razprave in delavnice na temo projekta InTaVia


9:00–10:40: Dopoldanski del 1
* Matthias Schlögl, Jouni Tuominen: Building Knowledge Graphs for DH Data (Example of InTaVia)
* José Angel Daza Arévalo: Generating Structured Data from Wikipedia Biographies
* Antske Fokkens: Generating Structured Data from Biographical Text and Evaluation
* Petri Leskinen: Relational Knowledge Discovery Based on Wikipedia Links
* Heikki Rantala: Discovering Relations in Knowledge Graphs Using the Sampo Model
* Matija Ogrin: Slovenian Biography as a Biographical Hub and the TEI Encoding: a Minimalist or Realistic Approach to Semantic Richness of Data?

10:40–11:00: Odmor

11:00–12:40: Dopoldanski del 2
* Steffen Koch: Visual Data Analysis
* Stefan Jänicke: Beyond InTaVia: Storytelling in Related Projects
* Lilli Peura: Case Lake Tuusula – a Prosopographical Demo Using the Storytelling Suite
* Ines Vodopivec: Cultural Heritage Data as Humanities Research Data: Development of Europeana Data Space for Cultural Heritage

12.40–14.00 Kosilo

14.00–16.30 Popoldanska delavnica – uporaba platforme InTaVia
* Matthias Schlögl, Jouni Tuominen: Working with the InTaVia Knowledge Graph
* Samuel Beck, Jakob Kusnick: Working with the InTaVia Platform