znanstvena sodelavka

Raziskovalna dejavnost

V okviru koncepta historične antropologije se posveča proučevanju mentalitet v času med svetovnima vojnama, ki spričo dveh korenitih družbenih zlomov prepričljivo razgalja družbeno tkivo. Hkrati s tem v mikro- in kulturnozgodovinskih študijah raziskuje biografije preteklih bolj ali manj anonimnih posameznikov, ki so v zgodovinskih obravnavah praviloma slikani kot nerazpoznavna gmota podrejenih, a vendar je šele skozi njihova življenja mogoče uzreti dovolj prepričljiv približek dobe. S proučevanjem kazenskih spisov, ki omogočajo zelo podrobno obravnavo na videz nepomembnih dogodkov, skuša skozi anomalije konkretnih posameznikov razbirati spremenjene družbene, socialne, politične idr. hierarhije, s tem pa tudi obrise predstavnih svetov in prevladujočih miselnih sistemov.

Je urednica Biografskih študij (zbirka Življenja in dela), ki jih izdaja Inštitut za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, in področna urednica pri Novem Slovenskem biografskem leksikonu. Je namestnica predstojnika IKZ ZRC SAZU in članica Založniškega sveta Založbe ZRC.

Izbrane publikacije

Svastika na pokopališkem zidu: poročilo o hitlerizmu v širši okolici Maribora v tridesetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Beletrina, 2021. (znanstvena monografija)

Osebnosti slovenskega novinarstva. Življenja in dela XXV. Biografske študije 18. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. (urednica)

Osebnosti slovenske medicine. Življenja in dela XXIV. Biografske študije 17. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. (urednica)

Biografija na prehodu v digitalnost. Življenja in dela XXII. Biografske študije 15. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. (urednica)

Markuzzijev madež; rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni. Ljubljana: Založba Modrijan, 2017. (znanstvena monografija)

Vojna po vojni; štajerske kmečke družine v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Založba Modrijan, 2016. (znanstvena monografija)

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Etnološke in folkloristične raziskave kulturnih prostorov in praks (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2019)

Slovensko-srbski politični odnosi v letih 1918-1941 (podoktorski raziskovalni projekt • 1. september 200531. avgust 2007)

Raziskovalna področja

Teorija zgodovine H200 • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250 • Zgodovina misli H130 • Politična zgodovina H271 • Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280