znanstvena sodelavka

Raziskovalna dejavnost

Je namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL) ter članica ožjega uredniškega odbora in področna urednica pri NSBL; je tudi urednica Biografskih študij (zbirka Življenja in dela), ki jih izdaja IKZ ZRC SAZU, in članica Znanstvenega sveta IKZ ZRC SAZU ter Založniškega sveta Založbe ZRC.

V okviru mikro- in kulturnozgodovinskih študij se raziskovalno posveča biografijam preteklih bolj ali manj anonimnih posameznikov, ki so v zgodovinskih obravnavah praviloma slikani kot nerazpoznavna gmota podrejenih, a vendar je šele skozi njihova življenja mogoče uzreti dovolj prepričljiv približek dobe. Kot je zapisal filozof Mladen Dolar v predgovoru k njeni knjigi Ruski diptih (2014), se v individualnem, družinskem, psihološkem, pravnem mikrokozmosu enigmatično zrcali makrokozmos socialnih, političnih, historičnih določilnic.

Izbrane publikacije

Mariborske osebnosti. Življenja in dela XVI. Biografske študije 12. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. (urednica)

Markuzzijev madež; rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni. Ljubljana: Založba Modrijan, 2017. (znanstvena monografija)

Vojna po vojni; štajerske kmečke družine v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Založba Modrijan, 2016. (znanstvena monografija)

Begunstvo profesorja Tofana; kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Založba Modrijan, 2015. (znanstvena monografija)

Usode prve svetovne vojne. Življenja in dela X. Biografske študije 7. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. (urednica)

Ruski diptih; iz življenja ruske emigracije v Kraljevini SHS. Ljubljana: Založba Modrijan, 2014. (znanstvena monografija)

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2019)

Slovensko-srbski politični odnosi v letih 1918-1941 (podoktorski raziskovalni projekt • 1. september 200531. avgust 2007)

Raziskovalna področja

Teorija zgodovine H200 • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250 • Zgodovina misli H130 • Politična zgodovina H271 • Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280