znanstvena sodelavka

E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Je namestnica predstojnika Inštituta za kulturno zgodovino (IKZ) ZRC SAZU, namestnica glavne urednice Novega slovenskega biografskega leksikona (NSBL) ter članica ožjega uredniškega odbora in področna urednica pri NSBL; je tudi urednica Biografskih študij (zbirka Življenja in dela), ki jih izdaja IKZ ZRC SAZU, in članica Znanstvenega sveta IKZ ZRC SAZU ter Založniškega sveta Založbe ZRC.

V okviru mikro- in kulturnozgodovinskih študij se raziskovalno posveča biografijam preteklih bolj ali manj anonimnih posameznikov, ki so v zgodovinskih obravnavah praviloma slikani kot nerazpoznavna gmota podrejenih, a vendar je šele skozi njihova življenja mogoče uzreti dovolj prepričljiv približek dobe. Kot je zapisal filozof Mladen Dolar v predgovoru k njeni knjigi Ruski diptih (2014), se v individualnem, družinskem, psihološkem, pravnem mikrokozmosu enigmatično zrcali makrokozmos socialnih, političnih, historičnih določilnic.

Izbrane publikacije

Mariborske osebnosti. Življenja in dela XVI. Biografske študije 12. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. (urednica)

Markuzzijev madež; rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni. Ljubljana: Založba Modrijan, 2017. (znanstvena monografija)

Vojna po vojni; štajerske kmečke družine v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Založba Modrijan, 2016. (znanstvena monografija)

Begunstvo profesorja Tofana; kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Založba Modrijan, 2015. (znanstvena monografija)

Usode prve svetovne vojne. Življenja in dela X. Biografske študije 7. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. (urednica)

Ruski diptih; iz življenja ruske emigracije v Kraljevini SHS. Ljubljana: Založba Modrijan, 2014. (znanstvena monografija)

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2019)

Slovensko-srbski politični odnosi v letih 1918-1941 (podoktorski raziskovalni projekt • 1. september 200531. avgust 2007)

Raziskovalna področja

Teorija zgodovine H200 • Sodobna zgodovina (od leta 1914) H250 • Zgodovina misli H130 • Politična zgodovina H271 • Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H280