Skip to main content
Dr. Petra Testen Koren

znanstvena sodelavka+386 5 3357326

petra.testen@zrc-sazu.siPetra Testen Koren se ukvarja s problematiko hišnega dela in proučuje zaposlitveni sektor gospodinjskih pomočnic v 19. in 20. stoletju (predvsem na Goriškem). V središču njenega raziskovalnega zanimanja so: polje kulturne zgodovine,  izzivi ustne zgodovine, zgodovina vsakdanjega življenja, zgodovina žensk, zgodovina družine, polje spomina …

Na IKZ ZRC SAZU je vključena v projekt ponovnega pisanja Slovenskega biografskega leksikona (SBL II), kjer sodeluje kot avtorica in članica uredniškega odbora.

CERGOL PARADIŽ, Ana, TESTEN KOREN, Petra. Slovenske priseljenke v Trstu : vprašanje identitete ob ljudskem štetju 1910. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, 2022, [Št.] 55, str. 151–171, tabele, graf. prikazi. doi: 10.3986/dd.2022.1.09.

TESTEN KOREN, Petra, CERGOL PARADIŽ, Ana. The excluded amongst the excluded? : Trst/Trieste and (Slovene) servants after the First World War. Acta Histriae, 2021, letn. 29, št. 4, str. 887–920. doi: 10.19233/AH.2021.35.

CERGOL PARADIŽ, Ana, TESTEN KOREN, Petra. Nekateri vidiki dela slovenskih služkinj v Kraljevini SHS/Jugoslaviji po prvi svetovni vojni = Some aspects of the work of Slovene servants in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia after the First World War. Retrospektive : znanstvena revija za zgodovinopisje in sorodna področja, 2021, letn. 4, št. 1, str. 9–30, ilustr.

TESTEN KOREN, Petra. (War)fare: women behind the Isonzo front line and the issue of food. V: BOISSERIE, Étienne (ur.), MONDINI, Marco (ur.). I disarmati = The disarmed : profunghi, prigioneri e donne del fronte italo-austriaco = refugees, prisoners and women of the Austro-Italian front, (Studie e ricerche, 5). [Rovereto]: Museo Storico Italiano della Guerra. 2020, str. 73–96, 269, graf. prik.

TESTEN KOREN, Petra. Sostenitori e collaboratori maschili di Slovenka (1897-1902). V: VERGINELLA, Marta (ur.).Slovenka : il primo giornale femminile sloveno (1897-1902), (Exempla). 1a ed. Trieste: Vita Activa. 2019, str. 107123.

TESTEN KOREN, Petra. Minka Skabernè (1882-1965), die Gründerin der ersten slowenischen Blindenbücherei. V: KRAMBERGER, Petra (ur.), SAMIDE, Irena (ur.), ŽIGON, Tanja (ur.). Frauen, die studieren, sind gefährlich : ausgewählte Porträts slowenischer Frauen der Intelligenz. 1. Aufl. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2018, str. 243–270, 269–270, 275.

TESTEN, Petra. La nostra "materia prima" : le donne slovene a servizio a Gorizia tra otto e novecento. V: VERGINELLA, Marta (ur.). Sconfinamenti storiografici e attraversamenti di confini, (Qualestoria, a. 44 (2016), n. 1). Trieste: Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, 2016, anno 44, n. 1, str. 47–63.

(Nova) Kulturna zgodovina intelektualne dediščine: slovenski historični prostor v evropskem kontekstu (research programme • 01. januar 2023 - 31. december 2028)
Materinstvo in reproduktivna politika v 19. in 20. stoletju (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
Književna republika Borisa Pahorja (01. oktober 2022 - 30. september 2025)
InTaVia (mednarodni_raziskovalni • 01. november 2020 - 31. oktober 2023)
Biografije, mentalitete, epohe 2015‒2019 (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2019)

* 2004
diplomirala na smereh zgodovina (A) in filozofija (B) na FF UL z nalogo Ženske, delo in družina – filozofski in zgodovinski vidiki (služkinje, »dikle«, hišne pomočnice)    

* 2011
doktorica znanosti s področja zgodovine z disertacijo Hišne pomočnice – žensko delo v mreži narodnih in socialnih odnosov na Goriškem v 19. in 20. stoletju

Raziskovalna področja
Za razvrstitev po obdobjih od H 230 do H250

Ključne besede
19. & 20. stoletje
Posočje
Goriška
služkinje
zgodovina družine/žensk/otrok
kulturna zgodovina
spomin
ustna zgodovina
zgodovina vsakdanjega življenja