Na inštitutu za kulturno zgodovino ZRC SAZU smo za potrebe objav znanstvenih prispevkov v zbornikih in za avtorje znanstvenih monografij, uvrščene v našo zbirko Življenja in dela (serije Kulturnozgodovinske študije, Biografske študije, Ljubljanski portreti), pripravili splošna navodila za avtorje, obenem pa tudi primere načina citiranja v naši zbirki (Chicago-style citation/čikaški način citiranja) ter navodila za citiranje arhivskih virov.

Uredništvo zbirke Življenja in dela

1_navodila_avtorjem.pdf

2_navodila_za_citiranje_chicago_style.pdf

3_navodla_za_citiranje_arhivskih_virov.pdf