Biografije, mentalitete, epohe 2009‒2014

Osnovni Podatki

Opis

Raziskovalni program se osredotoča na delne  ali celovite objave doslej nedostopnega, a izjemno pomembnega arhivskega gradiva, na pripravo biografij pomembnih Slovenk in Slovencev in na izbrana poglavja slovenske kulturne zgodovine od 16. do konca 20. stoletja. V času do 2020 ob oblikovanju geselskih člankov za Novi Slovenski biografski leksikon (NSBL) načrtujemo:
- izdajo pesemske dediščine Srečka Kosovela.


Tip
Program

Tip projekta
raziskovalni projekt

Raziskovalna področja
Zgodovina in umetnost H003