Naslov:
Življenja in dela
Urednici zbirk:
Mateja Ratej (Kulturnozgodovinske študije), Petra Testen (Biografske študije)
Obdobje:
od 2000
Področje/-a:
Jezik(i):
Opis
Knjižna zbirka Življenja in dela je začela izhajati konec leta 2000, kmalu po nastanku Inštituta za biografiko in bibliografijo ZRC SAZU, predhodnika današnjega Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU. Njen temeljni namen je domači in tuji javnosti predstaviti rezultate znanstvenoraziskovalnega dela delavcev inštituta ter zunanjih sodelavcev. Ker je področje kulturnozgodovinskih raziskav zelo razvejano, so se znotraj zbirke oblikovale podzbirke. Predstavitvam rezultatov biografskih in bibliografskih raziskav ter objavi virov s tega področja je namenjena podzbirka Biografske študije (do leta 2015 se je podzbirka imenovala Biografske in bibliografske študije, ISSN 1580-6057). Z razširitvijo področja raziskav in preimenovanjem inštituta v Inštitut za kulturno zgodovino je začela izhajati podzbirka Kulturnozgodovinske študijeSodelovanje z Mestno občino Ljubljana pa je vzpodbudilo nastanek podzbirke Ljubljanski portreti.

 

Biografske študije (2001–)
ISSN: 2385-9792
Življenja in dela
Doktor Karel Lavrič (1818–1876) in njegova doba
Življenja in dela XIII. Biografske študije 9

Avtor: Branko Marušič
Leto: 2016
»Kaj večega poskusiti in postati«
Slovenski pisatelji dunajski študentje (1850–1926)
Življenja in dela XII. Biografske študije 8

Avtor: Tone Smolej
Leto: 2015
Usode prve svetovne vojne
Življenja in dela X. Biografske študije 7

Uredila: Mateja Ratej
Leto: 2015
Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove
Življenja in dela IX. Biografske študije 6

Avtorica: Neža Zajc
Leto: 2015
Med domom in svetom
Življenja in dela VIII. Biografske in bibliografske študije 5

Uredil: Igor Grdina
Leto: 2011
Tvorci slovenske pomorske identitete
Življenja in dela VI. Biografske in bibliografske študije 4

Uredili: Andrej Rahten, Mateja Matjašič Friš, Nadja Terčon
Leto: 2010
Nova slovenska biografija
Življenja in dela IV. Biografske in bibliografske študije 3

Avtorji: Andrej Rahten, Petra Testen, Neža Zajc
Leto: 2009
Odborniki in članstvo podružnic Družbe sv. Cirila in Metoda 1885–1918
Življenja in dela II. Biografske in bibliografske študije 2

Avtor: Andrej Vovko
Leto: 2004
Poskusna gesla za novi Slovenski biografski leksikon
Življenja in dela I. Biografske in bibliografske študije 1

Uredil: Andrej Vovko
Leto: 2000
Kulturnozgodovinske študije (2006–)
ISSN: 1855-9360
Življenja in dela
»Žitje protopopa Avvakuma«
Ruska tradicija na preizkušnji
Življenja in dela V. Kulturnozgodovinske študije 2

Avtorica: Neža Zajc
Leto: 2009
Med dolžnostjo spomina in razkošjem pozabe
Življenja in dela III. Kulturnozgodovinske študije 1

Avtor: Igor Grdina
Leto: 2006
Ljubljanski portreti (2010–)
ISSN: 1855-9751
Življenja in dela
Tavčarjev zbornik
Življenja in dela XI. Ljubljanski portreti 2

Uredil: Igor Grdina
Leto: 2015
Hribarjev zbornik
Življenja in dela VII. Ljubljanski portreti 1

Uredil: Igor Grdina
Leto: 2010

Založnik

Založba ZRC

Specifikacija

trda/mehka vezava • 17 × 24 cm